Q-Tubes Super Light 26" x 1.5-1.75" 32 mm PRESTA Valve Tube