Origin8 Silicon-Grip Plus Bar Tape w/Locking Plug - White